Szanowni Państwo, podjęliśmy inicjatywę digitalizacji i udostępnienia Państwu numerów archiwalnych „Echa Limanowskiego”.  W związku z tym zwracamy się  z prośbą o wsparcie finansowe dla „Echa Limanowskiego”, jedynej gazety o tematyce regionalnej w naszym mieście, którą wydajemy od 1993 roku. Stowarzyszenie Związek Limanowian, wydawca dwumiesięcznika jest Organizacją Pożytku Publicznego, na konto którego można przekazywać wpłaty pieniężne oraz 1,5% podatku  z przeznaczeniem na „Echo Limanowskie” .

Numer KRS 0000032776

Konto w Banku Spółdzielczym: numer 658804 0000 0000 0018 3804 0001 z dopiskiem „Echo Limanowskie”.

Darmowe liczniki odwiedzin  

Dygitalizację archiwalnych wydań "Echa Limanowskiego" sfinansował Bank Spółdzielczy w Limanowej

Archiwalne numery Echa Limanowskiego

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993