2000
71 styczeń-luty 2000

72 marzec 2000

73 kwiecień 2000
74 maj 2000
75 czerwiec 2000
76 lipiec-sierpień 2000
77 wrzesień 2000
78 październik 2000
79 listopad 2000
80 grudzień 2000