1993
1 czerwiec 1993
2 lipiec 1993
3 sierpień 1993
4-5 październik-listopad 1993
6 grudzień 1993