1994
7 styczeń 1994

8-9 luty-marzec 1994

10 kwiecień 1994
11 maj 1994
12 czerwiec 1994
13 lipiec-sierpień 1994
14 wrzesień 1994
15 październik 1994
16 listopad 1994
17 grudzień 1994