1999
61 styczeń-luty 1999

62 marzec 1999

63 kwiecień 1999
64 maj 1999
65 czerwiec 1999
66 lipiec-sierpień 1999
67 wrzesień 1999
68 październik 1999
69 listopad 1999
70 grudzień 1999