IX Rajd Górski
im. Józefa Staniszewskiego

W dniach 3 i 4 października trzystu dwudziestu młodych turystów reprezentujących szkoły średnie i gimnazja naszego regionu brało udział w organizowanym już po raz dziewiąty Rajdzie Górskim im. J. Staniszewskiego. Patron rajdu był cenionym pedagogiem limanowskiego Liceum Ogólnokształcącego znanym z wielokrotnie prezentowanych zdjęć o tematyce krajoznawczej. Na wyznaczonych przez organizatorów trasach znalazły się niezwykle atrakcyjne miejsca w Beskidzie Wyspowym i Gorcach. Przykładami takich miejsc są: Mogielica i Turbacz - najwyższe wzniesienia tych gór, rezerwat im. W. Orkana utworzony w roku 1927 jako pierwszy obszar chroniony w Gorcach, muzeum w " Orkanówce" - rodzinnym domu W. Orkana, pamiątkowa tablica na Hali Turbacz poświęcona ks. K. Wojtyle ustawiona w miejscu, gdzie 17 września 1953 roku odprawiał mszę świętą. Najliczniejsze grupy wyruszyły z Niedźwiedzia i Koninek do schroniska im. W. Orkana na Turbaczu, a po noclegu przez Jaworzynę Kamienicką i dolinę Kamienicy do Rzek.


W Jurkowie rozpoczynały wędrówkę drużyny udające się przez Mogielicę do Starej Wsi i Limanowej. Żegocina była miejscem startu na trasę wiodącą przez Łopusze, Kamienną i Pasierbice. Jesienna przyroda i wspaniałe panoramy Beskidów, Pienin i Tatr zachwycały uczestników rajdu.


W trakcie rajdu przeprowadzono konkursy: krajoznawczy i wiedzy o patronie rajdu. Dokonano też oceny drużyn zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie. Małą różnicą punktów w kategorii szkół średnich rywalizację wygrało I LO w Limanowej, a wśród gimnazjów Gimnazjum Zespołu Szkół nr 2 w Limanowej. Na mecie na uczestników czekała smaczna grochówka. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci piłek, map i książek, a każdy z uczestników pamiątkowy znaczek. Zakończenie odbyło się przed Domem Kultury w Limanowej. Interesujący przebieg rajdu i dobra organizacja pozostawiły miłe wspomnienia i chęć uczestnictwa w następnym X rajdzie.


Organizatorami rajdu byli: ZOPTTK Ziemi Limanowskiej, Starostwo powiatowe w Limanowej, Urząd Miejski w Limanowej, I LO im.
W. Orkana w Limanowej, Związek Limanowian.

Stefan Bugajski