XVII Posiady Muzealne

Sławni synowie i zasłużeni dla Ziemi limanowskiej"Limanowszczyzna - niegdyś przysłowiowa "kraina kęp i wiecznej nędzy", a później gospodarnością słynąca, wydała wielu ludzi, którzy zapisali się w dziejach Polski. Są wśród nich działacze patriotyczni, duchowni, żołnierze, pisarze, malarze, uczeni i działacze społeczni. Szczególną grupę stanowią Ci, którzy zdobywszy wykształcenie, idąc za głosem wskazań pisarza Władysława Orkana, powrócili w rodzinne strony, by przemieniać oblicze Ojcowizny. Jest to również region, na którym piętno swej działalności wycisnęli ludzie z zewnątrz - jak np. Józef Bek, czy Józef Marek." - pisze dyrektor muzeum Jan Wielek.


25 września w ramach XVII Posiadów Muzealnych oficjalnie otwarto stałą wystawę "Sławni synowie i zasłużeni dla Ziemi Limanowskiej". W sali Dworu Marsów można zobaczyć portrety i przeczytać biografie 27 postaci związanych z Ziemią Limanowską. Jest wśród nich Stanisław Małachowski


- Marszałek Sejmu Czteroletniego, dziedzic dóbr w Dobrej, Jerzy Żuławski - poeta, pisarz, taternik i legionista, Tytus Czyżewski - malarz, teoretyk sztuki i poeta, Władysław Orkan - pisarz, poeta, regionalista, Józef Bek - polityk i działacz kulturalno - oświatowy, Zygmunt Berling - generał Wojska Polskiego, czy Józef Marek - sadownik i spółdzielca. Znajdziemy również postacie: Jana Kantego Andrusikiewicza, Maksymiliana Marszałkowicza, Franciszka Armińskiego, Ludwika Kubala, Franciszka Bujaka, Józefa Becka, Stefana Grodeckiego, Józefa Jońca, Antoniego Górszczyka, Jana Drożdża, Walentego Gawrona, Maksymiliana Brożka, Sebastiana Flizaka, Leopolda Węgrzynowicza, Piotra Kaleciaka, Franciszka Biedy, Władysława Dunarowskiego, Władysława Gębika, kardynała Jana Króla i biskupa Piotra Bednarczyka.

Chcemy spopularyzować te postacie w społeczeństwie Limanowej i regionu, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Chcemy się nimi pochwalić wobec gości - turystów i wczasowiczów. Wszak to najważniejszy ślad naszej przeszłości - wyjaśnia Jan Wielek.

Jolanta Bugajska