" Echo Limanowskie"
  Nr 109
  
(Październik - Listopad 2003r.)