Wiedza i talent

"Na dnie każdego osiągnięcia,
jak fundament pod dachem leżą
czyjeś cierpliwe i pokorne ofiary"

Słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiły motto tradycyjnego już spotkania z laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych oraz zdobywcami czołowych miejsc w konkursach umiejętności zorganizowanego przez Zespół Wizytatorów w Limanowej i Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Sączu przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Limanowa oraz ze Starostwem Powiatowym.


Scenografię do spotkania z laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych z powiatu limanowskiego przygotował Jarosław Czaja z Łukowicy. O część artystyczną zadbali "Mali Słopniczanie"

10 czerwca 2003 roku sala widowiskowa Limanowskiego Domu Kultury zapełniła się najzdolniejszymi uczniami, ich rodzicami i nauczycielami oraz dyrektorami szkół. Przybyły również władze oświatowe z panią kurator województwa małopolskiego Elżbietą Lęcznarowicz i dyrektorem Delegatury KO w Nowym Sączu panem Stanisławem Szudkiem, poseł Bronisław Dutka oraz władze miejskie, gminne i powiatowe.


Sala widowiskowa Limanowskiego Domu Kultury zapełniona była najzdolniejszymi uczniami, ich rodzicami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół

I chociaż poprzeczka wymagań - w przypadku szkół podstawowych zajęcie pierwszego miejsca w powiecie, a w przypadku gimnazjum pierwszego miejsca w województwie - umieszczona była wysoko, to jednak nie zabrakło chętnych, którym udało się ją pokonać. 91 uczniów z 40 szkół podstawowych, 89 gimnazjalistów z 28 gimnazjów oraz 16 reprezentantów 6 szkół ponadgimnazjalnych odebrało dyplomy i nagrody książkowe, natomiast rodzice uczniów i 136 nauczycieli otrzymali listy gratulacyjne. Fundatorami nagród i dyplomów oraz listów gratulacyjnych były samorządy lokalne.

Gratulacje uczniom, rodzicom i nauczycielom złożył również poseł Ziemi Limanowskiej Bronisław Dutka wręczając każdemu list gratulacyjny.

Oryginalną dekorację, przedstawiajcą mapę powiatu limanowskiego z wszystkimi gminami i charakterystycznymi dla każdej z nich elementami architektury oraz wymowny napis "Nasza wiedza i talent bogactwem Ziemi Limanowskiej" wykonał pan Jarosława Giza, nauczyciel Gimnazjum w Łukowicy.


Listy gratulacyjne wręczali: Elżbieta Lęcznarowicz - Kurator Oświaty Woj,. Małopolskiego oraz Marek Czeczótka - burmistrz Limanowej

I rzeczywiście Ziemia Limanowska obfituje w zdolnych i pracowitych uczniów, dla których potrzeba zdobywania wiedzy jest wartością nadrzędną. Samo tylko miasto Limanowa może poszczycić się 23 laureatami

i finalistami reprezentującymi wszystkie cztery zespoły szkół samorządowych.

Dla uczniów uroczystość była ogromnym przeżyciem, tym bardziej, że nagrody wręczała im m.in. pani Kurator Elżbieta Lęcznarowicz, która złożyła uczniom wyrazy głębokiego uznania za zapał i osiągnięcia, rodzicom za stworzenie odpowiednich warunków i motywację do pracy, a nauczycielom za pracę przynoszącą wymierne efekty. Podkreśliła również, że po raz pierwszy spotyka się z taką formą honorowania uczniowskich osiągnięć w województwie małopolskim i zapewniła, że będzie gorącą propagatorką takich spotkań.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a to za sprawą zespołu Mali Słopniczanie, który pięknym występem rozpoczął uroczystość i wesoło przygrywał przez cały czas jej trwania.


Nagrodzeni uczniowie, rodzice i nauczyciele ze szkół miasta Limanowa

Gratulujemy najzdolniejszym, ich rodzicom i nauczycielom i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów.

Małgorzata Lenartowicz,
Józef Wojas

Fotografie: Dariusz Ociepka