Wielkie podsumowanie
Sto dni władzy


Siedzą od prawej: przewodniczący Rady Miasta Ryszard Kulma, burmistrz Limanowej Marek Czeczótka, przewodnicząca Komisji Oświaty Irena Grosicka.


Minęło sto dni od momentu, gdy burmistrz Marek Czeczótka złożył ślubowanie. Ponad trzy miesiące sprawowania rządów w mieście stało się okazją do spotkania z mediami i zdania relacji z działalności nowej władzy.

Sześć sesji, podjęcie 51 uchwał, wzmożone prace w komisjach i jednogłośne zatwierdzenie budżetu na 2003r. to dorobek Rady Miasta. Jak poinformował przewodniczący Rady Miasta Ryszard Kulma, dochody budżetu w tym roku mają wynieść 22 ml 763 tys. zł. Wydatki przewidziano na sumę 22 ml 374 tys. Kwota 391 tys. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i odsetek.

Dla burmistrza najważniejsze jest to, że w tym roku udało się wygospodarować środki na inwestycje. Najważniejsze z nich to termomodernizacja obiektów oświaty: ZSS nr 1, 2 i 3 oraz Przedszkola nr 1, żłobka, LDK i Biblioteki Miejskiej, drugi etap kanalizacji na ul. Andrusikiewicza oraz na os. Słonecznym - etap trzeci. Zaplanowano także doprowadzenie wody do osiedla Nad Torem, budowę ul. Kochanowskiego, modernizację oświetlenia ulicznego, założenie oświetlenia na ul. Bocznej. Środki przeznaczono również na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz usługi projektowe, tak aby w przypadku pozyskania pieniędzy posiadać gotowe plany do realizacji. Łącznie na inwestycje przewidziano 4 ml 800 tys. zł., czyli 20 procent budżetu.

Relacje ze swojej trzymiesięcznej działalności zdawali także przewodniczący komisji działających przy Radzie Miasta: Zdzisław Wójtowicz - Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Marek Bednarczyk - Komisja Rewizyjna, Irena Grosicka - Komisjia Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Stanisław Golonka - Komisja Kultury, Sportu i Turystyki.

Wśród wyszczególnianych przez nich pomysłów do realizacji na najbliższą przyszłość warto wymienić budowę hali sportowej przy ZSS nr 3, kortów tenisowych przy LDK oraz małego wyciągu w centrum miasta na tzw. Lisiej Górce koło cmentarza. Planowany jest monitoring rynku, założenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy kościele. Przystanek busów miałby zostać przeniesiony na Mały Rynek. Mówi się też o zmianie lokalizacji bądź też o całkowitej likwidacji targowiska mieszczącego się obecnie na placu przy Domu Kultury. Duże nadzieje pokłada się w budowie zbiornika retencyjnego w Młynnem. Prace nad jego projektem są już zaawansowane. Obecnie trwa zbieranie dokumentacji i przeprowadzanie badań geologicznych. Jego budowa ożywiłaby limanowski rynek pracy.

Limanowa ma też zamiar bardziej promować się na zewnątrz. Przewidziano 114 imprez kulturalnych. Najważniejsze - Dni Limanowej zostały w tym roku przeniesione z przełomu maja i czerwca na długi weekend od 15 do 17 sierpnia, tak by stały się atrakcją dla turystów.

Pod koniec roku burmistrz, starosta oraz wójt gminy Limanowa planują spotkać się z mieszkańcami, by zdać relację ze swojej rocznej działalności.

Jolanta Bugajska