O Unii w Limanowej - 57 Sesja PSPL

Od 28 lutego do 2 marca w Limanowskim Domu Kultury odbywała się 57 Sesja Warsztatowa Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej poświęcona Unii Europejskiej.Stanisław Ociepka - członek redakcji "Echa Limanowskiego" prezentuje lokalną prasę z powiatu limanowskiego dziennikarzom uczestniczącym w 57 sesji PSPL.


Prasa - prasie

PSPL skupia około 800 polskich czasopism lokalnych a także media polonijne z całego świata. Na spotkanie w Limanowej przyjechało 44 dziennikarzy z woj. lubelskiego, kieleckiego, gdańskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego. Obecni byli reprezentanci Gdańska i Muszyny, Szczecina i Dukli.

Już pierwszego dnia dziennikarze mogli zapoznać się z tytułami czasopism ukazujących się na limanowskim rynku. Redakcje prezentowały numery swoich pism z ostatnich lat oraz udzielały najważniejszych informacji na ich temat. Można było dowiedzieć się od ilu lat gazeta się ukazuje, kto jest jej wydawcą, z jakich środków jest finansowana oraz jakie tematy dominują na jej łamach. Piątkowy wieczór był także okazją do obejrzenia dzieł miejscowych artystów: Jadwigi Żabówki ze Stróży wyrabiającej oryginalne plecionki ze słomy oraz rzeźbiarzy Aleksandra Majerskiego i Edwarda Mąki. Swoje towary i usługi prezentowały także limanowskie firmy: Gold Drop, Impuls, IMA, Partner, FPUH Pławecki i Limatherm.

Nie do publikacji

Jednym z najważniejszych punktów 57 Sesji Warsztatowej Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej miał być wykład Ryszarda Straus z Biura ds. Referendum Europejskiego nt. roli prasy lokalnej w dotarciu z informacją o Unii Europejskiej do środowisk małych miast i wsi. Niestety, wykład przerodził się monolog na nieokreślony temat. Można było usłyszeć np. o braku możliwości finansowego wspierania małych czasopism mogących promować Unię w swoich środowiskach. Często padało też zdanie: ?To nie są informacje do publikacji?. Każdy, kto czekał na konkrety, przeżył rozczarowanie. Dziennikarskie pytania pozostawały bez odpowiedzi, a słuchacze wyszli z poczuciem zmarnowanego czasu i wyobrażeniem chaosu jaki musi panować ?na górze?.

Nieocenione media lokalne

Zupełnie inny charakter miało sobotnie spotkanie z red. Jackiem Pawilonisem - dyrektorem Naczelnej Redakcji Mediów PAI. Zastąpił on redaktora Pawła Deresza - wiceprezesa Polskiej Agencji Informacyjnej, który ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w konferencji. Jacek Pawilonis przybliżył zadania Państwowej Agencji Informacyjnej - jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa, działającej od 36 lat. Zwrócił też uwagę na rolę jaką obecnie spełniają media lokalne. Ze względu na popularność telewizji i coraz szerszy dostęp do internetu czytelnictwo prasy o szerszym zasięgu terytorialnym zaczyna spadać. Za to odbiorcy coraz częściej wybierają prasę lokalną i treści, które ich najbardziej dotyczą. Dlatego teraz, gdy wkrótce mamy decydować w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, rola mediów lokalnych jest nieprzeceniona. To na nich spoczywa obowiązek dostarczenia rzetelnej informacji o pozytywnych i negatywnych skutkach przystąpienia Polski do Wspólnoty Państw Europejskich. Media ogólnokrajowe często poruszają ten temat ogólnikowo, posługując się przy tym niezrozumiałym językiem. Tymczasem tak naprawdę przeciętnego obywatela interesuje znalezienie odpowiedzi na pytanie: Co ja będę z tego miał? Jak zmieni się życie w moim mieście? Czy przystąpienie do UE wpłynie na jakość dróg, rozbudowę kanalizacji, rynek pracy? To media lokalne, zdaniem Pawilonisa, powinny z poczucia dziennikarskiej odpowiedzialności udzielać rzeczowych informacji na ten temat.


Ryszard Kulma - redaktor naczelny "Echa Limanowskiego" prezentuje miesięcznik.

Limanowa pod strzechami

Dziennikarze goszczący w Limanowej spotkali się z władzami miasta i powiatu oraz posłem Bronisławem Dutką. Goście nie tylko bogacili swój warsztat, ale i czynnie wypoczywali. Startowali w wyścigach saneczkowych oraz uczestniczyli w wycieczce objazdowej po powiecie limanowskim.

Zgodnie z regulaminem PSPL każdy dziennikarz uczestniczący w sesji ma obowiązek napisania w swoim czasopiśmie o miejscowości, w której gościł. W ten sposób informacje o powiecie limanowskim dotrą do wielu zakątków Polski.


Jedno ze stoisk miejscowych artystów - plecionki ze słomy p. Jadwgi Żabówki.

Tekst i fotografie: Jolanta Bugajska