Wspomnienia

Oddajemy do rąk Państwa setne wydanie "Echa Limanowskiego" miesięcznika, który zaczął się ukazywać w czerwcu 1993r. Jak powstał? Od początku lat dziewięćdziesiątych w naszym kraju kształtowała się młoda demokracja. Powstała wówczas potrzeba przekazywania bieżącej informacji społeczności lokalnej o wydarzeniach w mieście i regionie. I tak, grupa ludzi działająca w "Związku Limanowian" podjęła inicjatywę wydawania własnego pisma. W dniu 31 sierpnia 1993 roku Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu zarejestrował czasopismo, którego wydawcami były dwa stowarzyszenia: "Związek Limanowian" i "Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej". W winiecie tego pisma umieszczono napis "Pismo Limanowskich Towarzystw Regionalnych". Za zgodą najbliższej rodziny Tadeusza Ociepki sięgnięto do projektu graficznego winiety gazety, ukazującej się pod koniec lat pięćdziesiątych. Styl i charakter graficzny pisma nawiązywał do regionalizmu naszej małej Ojczyzny, którą jest Ziemia Limanowska. Ponieważ i naszej lokalnej społeczności nie omijały różnego rodzaju zawirowania (różne spojrzenia na rzeczywistość), w roku 1998 zmienił się skład osobowy redakcji, a w 1999r. w kwietniu (Nr 63) przerejestrowano czasopismo. Jego wydawcą stało się Stowarzyszenie "Związek Limanowian" i tak jest do chwili obecnej. Do jubileuszowego wydania "Echa" możemy poszczycić się pokaźną ilością publikacji, która łącznie zawiera 2366 stron, w tym 148 stron dodatków specjalnych, wydawanych z różnych okazji. Niektóre z nich przypominamy Państwu w wydaniu jubileuszowym.

Ta pokaźna ilość stron w okresie dziesięciolecia wydawania "Echa Limanowskiego" redagowana była przez zespoły ludzi o różnych poglądach na sprawy wielkie i drobne problemy codzienności, którzy postawili sobie za główny cel przekazywanie informacji bieżących o zdarzeniach w naszym mieście oraz ukazywanie walorów pięknej Ziemi Limanowskiej i ludzi związanych w przeszłości i teraźniejszości z tą ziemią. Treści zawarte na łamach naszej gazety redagowane były w różnych okresach przez 128 autorów artykułów, bez których gazeta nie mogłaby istnieć, byłaby monotonna i mniej ciekawa.

Niektórzy z autorów publikowali w naszym piśmie kilka, inni kilkanaście razy, zaś jeszcze inni są stałymi współpracownikami naszej redakcji. W jubileuszowym wydaniu pragniemy przypomnieć nazwiska tych autorów, którzy publikowali najczęściej (w porządku alfabetycznym): Danuta Bednarczyk, Jan Biedroń, Daria Bogacz, Stefan Bugajski, Marek Dudek, Kazimiera Frączek, Anna Hebda, Tadeusz Hejmej, Marek Juszczak, Stanisław Król, dr Andrzej Kulig, Adam Lachcik, Tomasz Magdziarz, Halina Matras, Leszek Mordarski, Jacenty Musiał, Stanisława Obrzut, Jolanta Papież-Szyler, Kazimierz Sowa, Maria Tokarz, Jolanta Wąsowicz, Robert Widzisz, Jan Wielek, Stanisława Wielek, Marian Wójtowicz, dr Józef Szymon Wroński.

Dzisiaj, w dniu jubileuszowego wydania, w imieniu zespołów redakcyjnych oraz czytelników dziękujemy wszystkim serdecznie, wyrażając jednocześnie nadzieję na współprace w przyszłości.

W okresie dziesięciolecia zespoły redakcyjne zmieniały się. I tak pierwszy zespół redakcyjny tworzyli: Jerzy Bogacz (redaktor naczelny), Władysław Frączek, Ryszard Kulma, Irena Kurczab, Stanisław Ociepka, Bronisław Wrona, a także Alicja Kulma, Jerzy Mól, Roman Duchnik (do czasu objęcia funkcji burmistrza). Od roku 1998 (nr 60 "Echa") redaktorem naczelnym został Ryszard Kulma, a skład redakcyjny w dniu jubileuszowym jest następujący: Jolanta Bugajska, Dorota Kozieł, Alicja Kulma, Irena Kurczab, Ilona Machowicz-Jurowicz, Małgorzata Ociepka, Stanisław Ociepka.

Opracowaniem graficznym i składem komputerowym gazety zajmowali się: Szymon Bogacz (do nr 59) oraz Dariusz Ociepka (od nr 60 i nadal). Gazeta drukowana była w drukarniach: "ALT" Nowy Sącz (nr 1,2,3), "Lingwista" Nowy Sącz (nr 13), "Graficom" Limanowa (nr 14). Pozostałe numery drukowane były i są w "Goldruk" Nowy Sącz, z którą to drukarnią współpraca układa się bardzo dobrze. Szata graficzna pisma wzbogacana jest różnorodnym materiałem fotograficznym profesjonalnych fotografików i fotoamatorów. Na łamach "Echa" swoje prace publikowali m. in.: Marek Dudek, Andrzej Kulig, Dariusz Ociepka, Robert Widzisz, a w zdecydowanej większości Franciszek Natanek. Korzystaliśmy również ze zdjęć pochodzących ze zbiorów prywatnych i archiwalnych. Warto dodać, że w roku 1997 (Nr 50) po raz pierwszy wprowadzono pełny kolor okładki, a od roku 2002 ukazuje się internetowe wydanie "Echa Limanowskiego". Ważnym wydarzeniem dla "Echa" było przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Dwukrotnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskich konkursach dla prasy lokalnej. W roku 1994 w konkursie organizowanym przez Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE otrzymaliśmy nagrodę II stopnia, zaś w roku 1998, w tym samym konkursie, otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne. Pragnąc przypomnieć Państwu, o czym pisaliśmy na łamach 99 numerów, zapraszamy do lektury jubileuszowego wydania.

Stanisław Ociepka